Nieuws

De laatste Tsarina

Toneelvoorstelling door Marie-Thérèse ter Haar ‘Alexandra Fjodorowna Romanov, de laatste tsarina’ Precies 100 jaar geleden brak de Russische Revolutie uit. Onze gast Marie-Thérèse ter Haar, Ruslanddeskundige, vertelt eerst in een inleiding over de aanloop naar de... Lees meer

Lezing van Martijn Akkerman is vervallen wegens ziekte

De lezing van Martijn Akkerman gaat helaas niet door De lezing op 24 november ‘De geschiedenis van het Nederlandse juweel’ gaat wegens ziekte van de spreker niet door. In plaats daarvan hebben we Harm Scholte bereid gevonden een lezing te houden over ‘Het bouwen van... Lees meer

De renovatie is gereed

De Restauratie van het dak is nu gereed!! De asbest is verwijderd De panlatten zijn vernieuwd Er zijn nieuwe loodslabben aangebracht De dakgoten zijn vernieuwd Het ongedierte in de spanten is bestreden Etc. Dankzij donaties van onze donateurs, de Rabobank en het... Lees meer

Open Monumentendag in Borne op 9 september

Ook Cultureel Podium Bornse Synagoge doet mee aan de Open Monumentendag in Borne. De synagoge is geopend van 11 tot 16 uur. Daar is de expositie van Hens Runhaar te zien.   Het thema voor het jaar 2017 luidt: Boeren, Burgers en Buitenlui. Er is een wandeling- en... Lees meer

Amateurs voor amateurs 2017

Verslag Amateurs voor Amateurs  18 juni 2017. Begin april zijn via de e- mail de uitnodigingen verstuurd naar de mailadressen zoals die bij de muziekwerkgroep bekend waren. Met als uiterste aanmelddatum 1 mei 2017. Al spoedig kwamen de eerst aanmeldingen binnen en... Lees meer

De tuin van de Synagoge

Tuin Bornse synagoge op de schop Op zaterdag 13 mei hebben vrijwilligers van Cultureel Podium Bornse Synagoge samen met twee bewoners van het AZC in Azelo een begin gemaakt met het vernieuwen van de tuin die bij het pand aan de Ennekerdijk hoort. Met vereende krachten... Lees meer

Reactie op de expositie van Charlotte Salomon

Reactie van een bezoeker op de expositie over het werk van Charlotte Salomon ‘Leben? Oder Theater?’ “Bijzondere expositie van het trieste korte leven van Charlotte Salomon weergegeven. Verhalend met veelvuldig gebruik van lijn en kleur van de gouache. Het zou... Lees meer

Zing mee met Diet ! op zondag 26 maart 2017

  Zing mee met Diet ! op zondag 26 maart 2017 Zondag om 09.30 uur waren Diet en Frank aanwezig en de zangers en zangeressen druppelden binnen. We zijn begonnen met koffie en thee te drinken, Er heerste direct een goede sfeer. Vervolgens is Diet aan het werk... Lees meer

Bettine Vriesekoop op 3 maart 2017

Bettine Vriesekoop in Cultureel Podium Bornse Synagoge Op 3 maart 2017 heeft Bettine Vriesekoop een lezing gehouden in Cultureel Podium Bornse synagoge. De lezing had een pauze waarin boeken gekocht konden worden van Bettine die ze tevens signeerde. Korte beschrijving... Lees meer

De Andersons met Dennis Wilt op 18 februari 2017

Het was een bijzondere en meeslepende voorstelling, met de veelzeggende naam ‘Hier dooft niets’. Meteoroloog Dennis Wilt was deze middag de speciale gast, hij had zijn dochter meegebracht. De Andersons (Anna Ågren, Roel Dullaart en Mirek Walton) speelden en zongen... Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief